Kontakt

Dane kontaktowe

NIP

839-000-76-45

Adres

ul. Marii Curie Skłodowskiej 3
76-200 Słupsk

Centrala

Telefon 59 846 83 60   Faks 59 840 30 97   E-mail sn.slupsk@wp.pl

Dział Handlowy

Telefon 513 106 698

Księgowość

Telefon 59 846 83 70   Telefon 59 846 83 72

Prezes Zarządu - Marzena Jurczyk

Telefon 59 846 83 62

Z-ca Prezesa Zarządu ds. finansowo-administracyjnych - Małgorzata Brendel

Telefon 59 846 83 72